Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân Người dùng

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website thương mại điện tử laravan.net bao gồm các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà laravan.net cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website. Mục đích chủ yếu là để laravan.net liên hệ, xác nhận, hoặc thông tin lại khi bạn sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thương mại điện tử laravan.net sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

+ Liên lạc, xác nhận, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người dùng.

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website thương mại điện tử laravan.net có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Người dùng được không được lưu trử trên hệ thống của laravan.net.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN

– Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

– Email: laravanads@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website thương mại điện tử laravan.net cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại laravan.net được bảo mật.

Laravan.net chỉ sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.