Giải Pháp Web
Laravan WS

WEB TRỌN GÓI

 • Thiết kế theo mẫu yêu thích
 • Web chuẩn SEO, tốc độ tải nhanh
 • Phiên bản di động siêu mượt
 • Tư vấn giải pháp phát triển web
 • Bảo hành, bảo trì 03 năm (*)
 • Sẵn sàng can thiệp sâu mã nguồn, dữ liệu & tối ưu chuyên sâu
 • Sẵn sàng bàn giao mã nguồn web
 • Duy trì Server từ 500.000đ/tháng

25tr / Website

Bắt đầu ngay!

WEB MICROSITE LP

 • Thiết kế theo mẫu Laravan Page
 • Web chuẩn SEO, tốc độ tải nhanh
 • Phiên bản di động siêu mượt
 • Tư vấn giải pháp phát triển web
 • Bảo hành, bảo trì trọn đời (*)
 • Mã nguồn website được tối ưu tự động toàn hệ thống
 • Sẵn sàng giao quyền Quản trị (LP)
 • Phần mềm LWS từ 600.000đ/tháng

5tr / Website

Bắt đầu ngay!

WEB THEO YÊU CẦU

 • Thiết kế theo yêu cầu riêng
 • Web chuẩn SEO, tốc độ tải nhanh
 • Phiên bản di động siêu mượt
 • Tư vấn giải pháp phát triển web
 • Bảo hành, bảo trì 03 năm (*)
 • Sẵn sàng can thiệp sâu mã nguồn, dữ liệu & tối ưu chuyên sâu
 • Sẵn sàng bàn giao mã nguồn web
 • Duy trì Server từ 500.000đ/tháng

Liên hệ

Bắt đầu ngay!

WEB TRỌN GÓI

 • Thiết kế theo mẫu yêu thích
 • Web chuẩn SEO, tốc độ tải nhanh
 • Phiên bản di động siêu mượt
 • Tư vấn giải pháp phát triển web
 • Bảo hành, bảo trì 03 năm (*)
 • Sẵn sàng can thiệp sâu mã nguồn, dữ liệu & tối ưu chuyên sâu
 • Sẵn sàng bàn giao mã nguồn web
 • Duy trì Server từ 500.000đ/tháng

25tr / Website

Bắt đầu ngay!

WEB MICROSITE LP

 • Thiết kế theo mẫu Laravan Page
 • Web chuẩn SEO, tốc độ tải nhanh
 • Phiên bản di động siêu mượt
 • Tư vấn giải pháp phát triển web
 • Bảo hành, bảo trì trọn đời (*)
 • Mã nguồn website được tối ưu tự động toàn hệ thống
 • Sẵn sàng giao quyền Quản trị (LP)
 • Phần mềm LWS từ 600.000đ/tháng

5tr / Website

Bắt đầu ngay!

WEB THEO YÊU CẦU

 • Thiết kế theo yêu cầu riêng
 • Web chuẩn SEO, tốc độ tải nhanh
 • Phiên bản di động siêu mượt
 • Tư vấn giải pháp phát triển web
 • Bảo hành, bảo trì 03 năm (*)
 • Sẵn sàng can thiệp sâu mã nguồn, dữ liệu & tối ưu chuyên sâu
 • Sẵn sàng bàn giao mã nguồn web
 • Duy trì Server từ 500.000đ/tháng

Liên hệ

Bắt đầu ngay!