Quy định thanh toán

Laravan.net là nền tảng thiết kế Microsite Bán Hàng và Quảng Cáo được vận hành và phát triển bởi Trung tâm phát triển dự án Lrv – Công Ty Công Nghệ Truyền Thông Laravan.

Hình thức thanh toán

Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin đã được trao đổi và thoả thuận giữa laravan.net và Người dùng.